Agencja

Wydawniczo

Reklamowa 

Sprawozdanie

w przedmiocie strat

i szkód wojennych Polski

w latach 1939-1945

 

Biuro Odszkodowań Wojennych Przy Prezydium Rady Ministrów Warszawa 1947 r.

 

Z komentarzem prof. dr hab. Krzysztofa Miszczaka


Wydawnictwo:    Art Studio Anabaza

Ilość stron:           71
Oprawa:                 miękka 
Wydanie:               2017 r.

ISBN:                      978-83-949911-0-4 

              

OPIS

 

Kompleksowe opracowanie zawierające szczegółowe wyliczenia, sporządzone w 1947 roku przez Biuro Odszkodowań  Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów.

Sprawozdanie zawiera 10 tablic statystycznych (ogólnych) i 31 tablic szczegółowych z wyliczeniami.

 

 

FRAGMENTY KSIĄŻKI

 

Z przedmowy

Warto przytoczyć kilka przykładów. Podczas okupacji niemieckiej przedwojennego terytorium państwa polskiego życie straciło 6028 tys. Polaków i obywateli polskich, w tym 644 tys. wskutek bezpośrednich działań wojennych. Polska straciła 220 mieszkańców na każdy tysiąc. W porównaniu: USA—2,9, Belgia—7, W. Brytania—8, Francja 15, Holandia—22, ZSRR—116. Spośród przeszło 200 tys. dzieci odebranych rodzicom w celach germanizacyjnych po wojnie powróciło do kraju 10—15%. Trwałym kalectwem dotkniętych zostało 590 tys. osób, a na gruźlicę zachorowało 1140 tys. osób. Do prac niewolniczych wywieziono ogółem 2460 tys. osób, wysiedlono łącznie 2478 tys. obywateli polskich. Straty majątku narodowego przekroczyły 38% stanu z 1939 r. W gruzach legło wiele miast. Zniszczonych zostało 162 190 budynków mieszkalnych i 353 876 zagród wiejskich, 14 000 fabryk i zespołów fabrycznych, 199 751 sklepów, 84 436 warsztatów rzemieślniczych. W Warszawie straty substancji miasta wynosiły 84%, przy czym w przemyśle 90%, zabudowie mieszkalnej 72% oraz w kulturze i zabytkach 90%. Straty ludności Warszawy wyniosły ok. 700 tys., co przekracza łącznie straty ludności W. Brytanii i USA w drugiej wojnie światowej. Niemcy zniszczyli i zrabowali 43% dorobku kulturowego Polski. Polskie biblioteki straciły ok. 66% zbiorów. Ponadto trzeba uwzględnić ok. 2,4 mln Polaków, którzy zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec lub innych krajów okupowanych i byli w obozach pracy, ok. 2,5 mln Polaków, którzy zostali wysiedleni i przeszli różnego typu obozy wysiedleńcze i przejściowe oraz wiele milionów Polaków dotkniętych kalectwem fizycznym i psychicznym oraz różnymi chorobami zakaźnymi. Potencjał polskiej pracy przymusowej dla Trzeciej Rzeszy szacuje się na 32 600 tys. lat roboczych. Straty w wyniku terroru okupacyjnego wyniosły 89,3% wszystkich strat ludzkich w okresie drugiej wojny światowej (patrz Sprawozdanie). Tych przerażających, apokaliptycznych faktów nie da się „wyrównać” przez „terytorialno-gospodarczy zysk” przesunięcia granic powojennego państwa polskiego kosztem strat terytorialnych państwa niemieckiego, jak to Niemcy starają się przedstawić międzynarodowej opinii publicznej.

prof. Krzysztof Miszczak

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Polecamy:

TV Republika [Ekonomia Raport] - Prof.  Miszczak, B. Szostkiewicz - JAK KSZTAŁTOWAĆ POLSKI DOBROBYT

https://www.youtube.com/watch?v=G41TKmx-Nxo

 

Polecamy:

Dyskusja w Klubie Ronina na temat "Sprawozdania" z udziałem prof. K. Miszczaka, dr Piotra Gontarczyka, Marka Jakubiaka.

https://www.youtube.com/watch?v=b0ZlWadOPys

 

Arkadiusz Mularczyk:

Najważniejszy dokument z Biura Odszkodowań Wojennych z 1947 roku. (…) Dzisiaj trzeba powiedzieć jasno – ten raport jest najbardziej wiarygodny i będzie podstawą kolejnych badań i kolejnych ekspertyz.

 

https://wpolityce.pl/…/377269-mularczyk-o-tym-ze-dzisiaj-ro…

 

 

Arkadiusz Mularczyk: Premier Morawiecki powinien jasno zasygnalizować pani kanclerz Merkel kwestię roszczeń

 

https://wpolityce.pl/…/381673-nasz-wywiad-mularczyk-premier…

 

 

Rozmowa z prof. Krzysztofem  Miszczakiem o obowiązku jaki ciąży na Niemczech. Jest nim kwestia zapłacenia poszkodowanym w czasie drugiej wojny światowej indywidualnych odszkodo- wań. Sprawa odszkodowań tudzież reparacji wojennych jest tak ważna, że bez jej rozwikłania – wedle słów prof. Miszczaka – nie będzie możliwa budowa nowoczesnej Europy.

 

http://wnet.fm/broadcast/marek-zagorski-ryszard-czarnecki-marcin-roszkowski-pawel-zyzak-poranek-wnet-20-grudnia-2017-r/

 

Prof. Krzysztof Miszczak o polityce historycznej Polski i Niemiec oraz próbach naszego kraju odzyskiwania zrabowanych dzieł sztuki od zachodniego sąsiada podczas II wojny światowej. Mówił również o grze politycznej Binjamina Netanjahu wokół zagłady Żydów w czasie ostatniego globalnego konfliktu: „To wytrawny polityk. Jest pragmatykiem. Niestety, nie powinien dotykać sprawy holocaustu, aby załatwić polityczne problemy w swoim państwie”.

 

https://wnet.fm/broadcast/dr-piotr-naimski-dr-mateusz-szpytma-pawel-grabowski-prof-krzysztof-miszczak-poranek-wnet-31-stycznia-2018-r/

 

 

 

  Celem publikacji reprintu Sprawozdania jest przedstawienie współczesnemu pokoleniu czytelników faktów historycznych oraz przekazanie odpowiedniej wiedzy przydatnej Polakom.

  Prezentowana Państwu publikacja Sprawozdania w przedmiocie Strat i Szkód wojennych Polski w latach 1939—1947, sporządzona przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów w styczniu 1947 r. (dalej Sprawozdanie), przedstawia kwestię strat narodu i państwa polskiego podczas drugiej wojny światowej spowodowanych bezwzględną polityką eksterminacyjną okupanta niemieckiego. Opracowanie to w polskim  piśmiennictwie przedmiotu było wyjątkowo trudnym faktograficznie przedsięwzięciem. Zawiera podstawowy i najważniejszy tak gruntownie i solidnie opracowany dokument strat oraz krzywd sporządzony niespełna dwa lata po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Wiedza ta może również zostać  wykorzystana do ewentualnego sformułowania polskiego stanowiska negocjacyjnego dotyczącego odszkodowań ze strony niemieckiej, która sama przyznaje, że rachunek moralny w bilateralnych stosunkach jest w dalszym ciągu otwarty i prawdopodobnie nigdy nie zostanie spłacony.

 

 

 

 

 

 

Książkę można nabyć w Warszawie w Księgarni im. B. Prusa przy ul. Krakowskie Przedmieście 7, w Księgarni Wiejska 14 przy ul. Wiejskiej 14, w Głównej Książnicy Technicznej przy ul. Świętokrzyskiej 14 oraz  na stoisku książkowym przy ul. Chmielnej 10.

 

ul. Żurawia, Warszawa

Warszawa, ul. Bracka